logoluxusne chaty
logo Vitajte Slovensky English

Aktuálny cenník

V prípade záujmu je k dispozícii detská postieľka.

Chata č.157 - Maximálna obsadenosť 6 osôb
počet nocí Min. cena za chatu pre 2-4 osoby Cena za 5. a 6. osobu
2 265 € 11 €/osoba/noc
3 335 €
4 400 €
5 465 €
6 530 €
7 565 €
7 1035 €SILVESTER
4 520 €VEĽKÁ NOC
Chata č.21 - Maximálna obsadenosť 10 osôb
počet nocí Min. cena za chatu pre 4-6 osôb Cena za 7. a 8. osobu
2 365 € 11 €/osoba/noc
3 460 €
4 545 €
5 630 €
6 705 €
7 775 €
7 1 430 € SILVESTER
4 695 € VEĽKÁ NOC
Chata č.23 - Maximálna obsadenosť 10 osôb
počet nocí Min. cena za chatu pre 5-7 osôb Cena za 8. a 9. osobu
2 385 € 11 €/osoba/noc
3 490 €
4 585€
5 680 €
6 765 €
7 845 €
7 1 585 € SILVESTER
4 770 € VEĽKÁ NOC

V cene nie je zahrnutý ubytovací poplatok 0,50 € pre obec

Ďalšie informácie k cenníku

- Letné prázdniny min. 7 nocí

- Jarné prázdniny min. 6 nocí

- Vianočný pobyt min. 5 nocí

- Novoročný pobyt min. 3 noci

- Vek detí je rozhodujúci v deň nástupu na pobyt

- Dieťa do 1 roka ( 12 mesiacov ) nad minimálnu obsadenosť - grátis

- Dieťa od 1 - 3 rokov ( 36 mesiacov ) nad minimálnu obsadenosť - 5 € /osoba / noc

- Dieťa od 3 - 12 rokov nad minimálnu obsadenosť - 8 € /osoba /noc

- Osoba na prístelku - 10 € /osoba /noc ( Silvester 17 € /osoba /noc )

- Osoba na 1 noc nad minimálnu a do maximálnej obsadenosti - 25 € / osoba / noc

- Pobyt na 1 noc ( min. počet 5 osôb - chata č.157, chaty č.21 a č.23 min. 8 osôb ) - 35 € / osoba / noc

-Osoba nad maximálnu obsadenosť (bez nároku na lôžko) - 30€ / osoba / noc

- Pobyt na 2 noci ( 3 dni ) je možný len v letnej mimosezóne od 1.4. - 28.6. a od 2.9. - 27.10. nástup prvý deň už od 13,00 hod., odchod tretí deň až do 16,00. hod.

- Pes nie je povolený - v prípade dohody s majiteľom malá rasa za poplatok 7 € / noc

Cena zahŕňa:

Spotrebu energií, tuhé palivo v primeranom množstve, posteľné prádlo, uterák, potreby v kuchyni, základné hygienické potreby (toaletný papier, mydlo), stolný tenis a 2 rakety, elektronické šípky, biliard , záverečné upratovanie.

Zľavy a príplatky:
Zľava 10 % za letnú mimosezónu ( 1.4. - 28.6. a 2.9. - 27.10. ) - 3 a viac nocí (mimo Veľkej noci)

Zľava 5 % za zim. mimosezónu ( 28.10. - 31.03. ) - 3 a viac nocí ( mimo Vianoc, Silvestra, Veľkej noci, jarných prázdnin )

Príplatok 5 % za TOP pobyt v termíne od 14.7. - 18.8. a od 20.12. - 6.1. okrem Silvestrovského pobytu

Vernostná zľava - 2 % pri druhej, 5 % pri tretej a ďalšej návšteve

Zľava 7 % pri objednaní 14 dňového pobytu
Zľava 4 % pre majiteľov Region Card Turiec-Kremnicko ( okrem Silvestra a Veľkej noci ).
Zľava first moment 5 % pri rezervácii 7 dňového pobytu na letné prázdniny do 31.3.

Silvestrovský a Veľkonočný pobyt bez možnosti zliav

Možné je využiť max. 3 druhy zliav.

Nástup na 7 dňové pobyty počas letných a jarných prázdnin v sobotu od 15:00 hod. Ukončenie pobytu v sobotu do 10:00 hod.

Platba:
50% z ceny pri rezervácii platbou na účet
50% pri nástupe na pobyt v hotovosti

Kaucia 200 € pri nástupe na pobyt.

Ak si budete chcieť zarezervovať pobyt, pošlite nám prosím na adresu ami.libic@gmail.com e-mail, ktorý bude obsahovať tieto náležitosti:

Tešíme sa na vašu návštevu!Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovania na chate č. 21 , 23 a 157 v Čremošnom a zákazníkom ako užívateľom služieb. Zároveň sú pre obe zúčastnené strany záväzné.

I. Úvodné ustanovenie

 1. Zákazník a ubytovateľ sú viazaní hlavne výberom objektu a termínom pobytu.

II. Vybavenie a služby

 1. Vybavenie každého rekreačného objektu je deklarované v jeho popise na internetovej stránke www.chaty2123cremosne.sk
 2. Počet lôžok (vrátane prístelkov) stanovuje maximálny počet ubytovaných osôb (vrátane detí do 1 roka bez nároku na lôžko). Vyšší počet osôb nie je povolený. Pri porušení tohto bodu platia ustanovenia odseku VI. bodu 3.
 3. Max. jeden pes je povolený len na chate č.21 za poplatok. Na chate č.23 a 157 pes nie je povolený. Pri porušení tohto bodu platia ustanovenia odseku VI. bodu 3.
 4. Najneskôr pri nástupe na pobyt odovzdá zástupca ubytovaných kompletný zoznam všetkých ubytovaných s uvedením ČOP alebo pasu, u detí do 15 rokov s dátumom narodenia.

III. Dĺžka pobytu

 1. Pobyt v hlavnej letnej sezóne je minimálne 7 nocí (od soboty do soboty).
 2. Pobyt začína prevzatím rekreačného objektu v deň nástupu medzi 15-19 hodinou, ukončenie je posledný deň prenájmu do 10.00 hod.
 3. V mimosezóne sú možné víkendové pobyty (nástup v piatok, ukončenie v nedeľu poobede). Dĺžka pobytu môže byť stanovená dohodou.

IV. Spôsob objednávania a úhrady pobytov

 1. Zákazník si predbežne rezervuje pobyt mailom. Ubytovateľ tento termín potvrdí a predbežne rezervuje do dátumu splatnosti zálohovej platby.
 2. Po pripísaní zálohovej platby na účet ubytovateľa, zákazník obratom obdrží záväzné potvrdenie termínu.
 3. Ubytovateľovi bude pri nástupe na pobyt doplatená čiastka za celý pobyt, znížená o zaplatenú zálohu.
 4. Zákazník môže žiadať platbu na faktúru.

V. Ceny služieb

 1. Ceny sú uvedené na stránke www.chaty2123cremosne.sk
 2. Hlavná sezóna je určená nasledovne:
 3. Zima: 20.12. – 31.03. (mimo vianočného a silvestrovského termínu) Veľká noc : termín podľa kalendára - min. 4 noci Leto: začína poslednou júnovou sobotou a končí poslednou sobotou v auguste.
 4. Cena zahŕňa spotrebu energií, tuhého paliva, posteľné prádlo, uterák, čistiace a umývacie potreby v kuchyni, základné hygienické potreby (toaletný papier, mydlo), pinpongové rakety, elektronické šípky, biliard, záverečné upratovanie. V cene sú zahrnuté aj poplatky obecnému úradu (0,40 € osoba/deň).

VI. Kaucia

 1. Ubytovateľ má právo požadovať pri nástupe na pobyt kauciu vo výške 200 EUR.
 2. Kaucia sa vracia v plnej výške pri ukončení pobytu, ak nedošlo k poškodeniu majetku.
 3. Ubytovateľ nevracia kauciu pri zistení porušenia odseku II. bod 2. (ubytovanie maximálneho počtu osôb).

VII. Stornovacie podmienky

 1. Zákazník má právo od objednávky pobytu (potvrdeného záväzného termínu) odstúpiť výhradne písomnou formou. Za deň odstúpenia sa považuje deň doručenia dokladu o zrušení objednávky ubytovateľovi.
 2. Pri odstúpení je zákazník povinný ubytovateľovi zaplatiť storno poplatky (mimo všeobecne uznávaných dôvodov o odstúpení od zmluvy) z celkovej ceny pobytu:
  1. bez storno poplatkov pri odstúpení do 49 dní
  2. 15 % pri odstúpení od 48 do 21 dní pred nástupom
  3. 50 % pri odstúpení od 20 do 8 dní pred nástupom
  4. 100 % pri odstúpení od 7 do 0 dní pred nástupom

VIII. Reklamácie

 1. V prípade, že zaplatené služby nebudú poskytnuté riadne, zákazník má právo požadovať nápravu u ubytovateľa. Ak sa nedostatky alebo závady nepodarí odstrániť, má zákazník právo uplatniť si reklamáciu u ubytovateľa na mieste pobytu a požadovať adekvátnu náhradu alebo zľavu z ceny pobytu.

IX. Zrušenie pobytu zo strany ubytovateľa

 1. Ubytovateľ je oprávnený pobyt zrušiť, ak je uskutočnenie pobytu zťažené alebo ohrozené následkom mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné pri potvrdení objednávky predvídať. V tomto prípade zákazník obdrží späť zaplatenú zálohu od ubytovateľa, bez zbytočného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žiadne ďalšie náhrady.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník úhradou zálohovej platby v prospech ubytovateľa potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a ubytovacím poriadkom a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Ubytovací poriadok

pre chaty č. 21, 23, 157 v obci Čremošné
 1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť doklad totožnosti a Rezervačný list s vyplneným zoznamom ubytovaných.
 2. Pri príchode sa platí doplatok za pobyt a záloha ( kaucia ) 200 €. Po zaplatení doplatku a kaucie klient obdrží kľúče od chaty.
 3. Pobyt začína v deň nástupu po 15:00 hod., ukončenie pobytu je v posledný deň prenájmu do 10.00 hod. , ak nie je dopredu s ubytovateľom dohodnuté inak.
 4. Počet lôžok (vrátane prístelkov) stanovuje maximálny počet osôb, ktoré môžu byť v objekte ubytované (vrátane detí). Vyšší počet ubytovaných je prísne zakázaný.
 5. V objekte a jeho areáli sa počas celého pobytu môžu zdržiavať len osoby uvedené v zozname ubytovaných. Využívanie prenajatých priestorov neplatiacimi osobami nie je povolené.
 6. Max. 1 pes je povolený len na chate č.21. Majiteľ psa zabezpečí odstránenie exkrementov z celého areálu.
 7. Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom protokolu a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty.
 8. Klient má k dispozícii dva kľúče od prenajatej chaty. Za stratu kľúčov účtujeme poplatok 40 € pretože je potrebné vymeniť celú vložku.
 9. Klient nemôže bez predchádzajúceho súhlasu ubytovateľa premiestňovať nábytok v objekte, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 10. V chate nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
 11. Klient (nájomca) objektu je povinný svojim konaním predchádzať nebezpečiu poškodenia objektu, jeho vybavenia a tiež predchádzať vzniku požiaru, a to po celý čas pobytu (nájmu).
 12. Objekt je nefajčiarsky. Fajčenie je možné len mimo objekt. Ohorky ( špaky ) z cigariet je potrebné zhášať v popolníku a nie rozhadzovať v priestoroch okolo objektu.
 13. Každá chata má vlastné parkovacie miesta. Je zakázané parkovať na tráve.
 14. V objekte nie je možný pobyt domácich zvierat. Po dohode s majiteľom len na chate č.21 , malá rasa za poplatok 5€ / noc.
 15. Klient nesmie žiadny interiérový nábytok vrátane perín, vankúšov a matracov vynášať do exteriéru.
 16. Klient má k dispozícii na užívanie všetok inventár a vybavenie ktoré je v objekte. Ten sa však môže používať výlučne na účel, na ktorý je určený.
 17. Z bezpečnostných dôvodov klient nenecháva deti bez dozoru v objekte ani v jeho bezprostrednom okolí.
 18. Nočný kľud je od 22:00 do 6:00 hod
 19. Klient sa v objekte a jeho bezprostrednom okolí správa tak aby mimoriadnym hlukom neobťažoval majiteľov a nájomcov susedných objektov.
 20. V interiéri objektu je zakázané používať vonkajšiu obuv s vibramovou podrážkou (možnosť poškodenia dreveného schodiska a podláh).
 21. Pri vyššej teplote v interiéri chaty treba prepnúť el. konvektory na nižšiu teplotu , nie mať otvorené okná alebo ventilačky a vetrať. Počas dňa je celoobecná výluka kúrenia v časoch :
  • od 8:00 do 9:00
  • od 10:00 do 11:00
  • od 16:30 do 17:30
  • od 18:30 do 19:30
 22. V prípade odchodu z objektu je klient povinný zhasnúť všetky svetlá vrátane vonkajších a zatvoriť všetky okná ( aj strešné okná , ventilačky na oknách ), aby v prípade zmeny počasia - búrky , vetra , sneženia - nedošlo k poškodeniu alebo zatopeniu objektu.
 23. V deň odchodu je klient povinný dať kuchyňu do pôvodného stavu, to znamená: umyť, utrieť a uložiť riad, vyprázdniť umývačku riadu a zobrať si všetky svoje potraviny.
 24. Klient je povinný odovzdať objekt v rovnakom stave, v akom ho prevzal. Pokiaľ tomu tak nebude, ubytovateľ má právo na primeranú zrážku z kaucie. V prípade zvýšeného znečistenia objektu účtujeme poplatok 25 €.
 25. V prípade, že služby obsiahnuté v ponuke nie sú poskytnuté v plnom rozsahu, má klient právo požadovať od ubytovateľa nápravu. Pokiaľ sa nedostatky či závady nepodarí odstrániť, má klient právo uplatniť u ubytovateľa reklamáciu a požadovať adekvátnu náhradu či zľavu z ceny pobytu.
 26. Ubytovateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do rekreačného objektu počas pobytu ( spolu so zákazníkom ) za účelom kontroly dodržiavania ubytovacieho poriadku.
 27. Pri zásadnom, prípadne opakovanom porušení ubytovacieho poriadku má ubytovateľ právo predčasne ukončiť pobyt. Klient v takomto prípade nemá nárok na vrátenie peňazí za nedočerpaný pobyt. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok.